Vervoerders willen schade verhalen op Franse overheid

ROTTERDAM, 9 JULI. De directeuren van de belangenorganisaties van het vervoer over de weg (Wegvervoer CVO, NOB Wegtransport, Koninklijk Nederlands Vervoer en de EVO) hebben vanmorgen geprobeerd de schade van de acties van de Franse vrachtwagenchauffeurs te verhalen. Ze overlegden met drs. J.M.F. Diris (directeur Goederenvervoer) en juristen van het ministerie van verkeer en waterstaat over claims tegen de Franse overheid.

EVO-directeur drs. H. Plasse zegt dat de schade voor eigen rijders circa acht miljoen bedraagt en de schade aan de lading is ongeveer 30 miljoen gulden.

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), dat ook de busondernemingen vertegenwoordigt, vindt dat het pas zin heeft om precies te inventariseren hoe groot de schade is, wanneer de schade verhaald kan worden op de Franse overheid. De ministers van transport van België en Spanje hebben al gezegd de schade te verhalen op de Franse overheid. “Nederland kan niet achterblijven”, aldus een woordvoerder van KNV.

NOB Wegtransport heeft de directe schade voor wegtransporteurs becijferd op 28 miljoen gulden. Bij de berekening is er vanuit gegaan dat er 1.000 Nederlandse vrachtwagens gedurende tien dagen in Frankrijk hebben vastgestaan. Dit bedrag is opgebouwd uit de dagelijkse vaste kosten voor de transporteur per truck met chauffeur. Deze kosten bestaan uit de loonkosten (ruim 600 gulden) en de overhead en rente op geïnvesteerd vermogen (600 gulden). Bij deze 1.200 gulden vaste kosten telt NOB Wegtransport 1.350 per dag aan gederfde opbrengsten. Hierin zitten de kosten en 150 gulden winst.

Verder rekent NOB Wegtransport 90.000 gulden voor de stilstand van circa 100 vrachtwagens in Nederland die normaal gesproken naar Frankrijk rijden en niet op een andere manier konden worden ingezet. NOB Wegtransport neemt aan dat de transportondernemers zo'n 40.000 gulden kwijt zijn aan communicatiekosten van de chauffeurs met de thuisbasis. Ten slotte heeft de belangenorganisatie een ton gereserveerd voor de juridische afhandeling van schadeclaims van de klanten van het beroepsgoederenvervoer, de verladers.

Minister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) heeft al toegezegd dat juristen van haar departement de wegvervoerbranche zullen bijstaan bij het verhalen van de schade. NOB Wegtransport vindt dat de minister de gevolgen van de Franse blokkades tijdens de Europese transportraad op 16 en 17 juli aan de orde moet stellen. Alle ministers van transport uit de EG-lidstaten zitten in die transportraad.