Toekomstvisie

De commissie Frese, door de NBB gevraagd een toekomstvisie te ontwikkelen voor het Nederlandse basketbal, heeft het plan gelanceerd te komen tot verzelfstandiging van de topsportafdeling.

Gedacht wordt aan een competitie naar Amerikaans voorbeeld, met zes à acht basketbalorganisaties (BO's) die in de eindfase ('97/'98) voor 90 procent eigendom zijn van aandeelhouders en gerund wordt door de op te richten NBL (National Basketball League).