The madding crowd

In zijn interessante recensie van Orffs "Carmina Burana' (NRC Handelsblad, 6 juli) schrijft Kasper Jansen dat de business-tribune zich "far from the maddening crowd' bevond.

Ik veronderstel dat hij bedoelde te schrijven "far from the madding crowd'. Thomas Hardy gebruikte dit citaat uit Thomas Grays beroemde "Elegy' als titel voor zijn al even beroemde roman.

    • R.W.H.B. Duppen Amsterdam