"Ter bescherming' van luchtbrug; Franse helikopters gaan naar Sarajevo

PARIJS, 9 JULI. Frankrijk stuurt negen gevechtshelikopters en 144 militairen naar Sarajevo “om deel te nemen aan de bescherming” van de Bosnische hoofdstad. Dit is vanochtend bekendgemaakt door de voorlichtingsdienst van de Franse strijdkrachten Sirpa.

Een transportschip van de Franse marine vertrekt volgende week woensdag vanuit Toulon, de marinehaven aan de Middellandse Zee, met aan boord de helikopters en 144 man personeel. Het schip, de 'Foudre', zal op 19 juli in de Kroatische havenstad Rijeka aankomen. Vandaar worden de helikopters naar Sarajevo gevlogen.

Het gaat om vijf Puma-helikopters die geschikt zijn voor transport maar die ook kunnen worden uitgerust met kanonnen, en om vier Gazelle's, lichte gevechtshelikopters die vooral geschikt zijn voor missies tegen gronddoelen. De Franse legervoorlichtingsdienst gaf geen nadere toelichting op de taak van de helikopters in Sarajevo. Het besluit wordt in verband gebracht met de inzet van 500 Franse soldaten die binnenkort als onderdeel van de VN-vredesmacht naar Sarajevo vertrekken.

Op 23 juli begint het Franse leger met het overbrengen van 500 soldaten naar Sarajevo, waar al 120 Franse 'blauwhelmen' optreden. Ze moeten het vliegveld van Sarajevo beschermen, zodat de humanitaire hulp via de lucht aan de bevolking van de Bosnische hoofdstad verzekerd blijft.

Het Franse troepencontingent zal samen met 400 soldaten uit Egypte en 400 soldaten die door de Oekraïne worden geleverd, het Canadese bataljon vervangen dat al enkele weken in Serajevo aanwezig is en wordt teruggetrokken. Een onzer redacteuren voegt hier vanuit Helsinki aan toe:

In de marge van de CVSE-top in Helsinki vergaderen de landen van de Westeuropese Unie morgenochtend vroeg over nadere stappen in de Joegoslavische kwestie. De gedachten gaan uit naar een marineblokkade - mogelijk van de havenstad Bar in Montenegro - door schepen van de Westeuropese Unie in de Adriatische Zee. Premier Lubbers vond het vanmorgen nog te vroeg om al te speculeren over een Nederlandse deelname, al beklemtoonde hij wel dat Nederland bij soortgelijke gevallen in het verleden altijd in het eerste gelid heeft gestaan. Nog onduidelijk was vanmorgen of de WEU-vergadering ook zal worden bijgewoond door de ministers van defensie van de aangesloten landen. Minister Ter Beek (defensie) wordt wel in Helsinki verwacht, zijn Belgische collega komt niet.

    • Jan Gerritsen