Suchocka heeft haar kabinet rond

WARSCHAU, 9 JULI. President Lech Walesa van Polen heeft het Poolse parlement gevraagd morgen in te stemmen met het ontslag van premier Waldemar Pawlak en met de benoeming van Hanna Suchocka tot zijn opvolger. Hij vroeg gisteren de Sejm tevens Suchocka's nieuwe kabinet goed te keuren.

Walesa stemde zelf gisteren in met de nieuwe ministerslijst van Suchocka, een lijst die ze binnen een week heeft samengesteld in intensief overleg tussen zeven uit Solidariteit voortgekomen partijen. Eerder had Waldemar Pawlak een maand lang vergeefs getracht dezelfde zeven partijen nader tot elkaar te brengen.

Suchocka had aanvankelijk nog een achtste partij, de Centrum Alliantie (PC), bij haar kabinet willen betrekken; de PC liet het echter afweten toen Suchocka niet wilde instemmen met de benoeming van PC-kandidaten op posten die al aan andere partijen waren beloofd. Ze heeft zich vervolgens verzekerd van de parlementaire steun van enkele partijen die niet direct bij de zeven-partijen-coalitie zijn betrokken, zoals een van de partijen van de Duitse minderheid en de parlementsfractie van de vakbond Solidariteit, en kan aldus rekenen op de steun van 237 van de 460 parlementariërs.

In haar regering zitten zes leden van de christen-democratische ZChN, vijf ministers van de Democratische Unie (UD) van Tadeusz Mazowiecki, vier leden van het Liberaal-Democratisch Congres (KLD), drie leden van de Boerenpartij PL, twee van de Christelijke Boerenbond SLCh, een van de Partij van Christen-Democraten (PChD) en een van de Economische Programmapartij (PPG). Drie andere kandidaat-ministers zijn onafhankelijk. (Reuter)