Simons kondigt zware ingrepen aan in de zorg

DEN HAAG, 9 JULI. Om greep te krijgen op de stijgende kosten in de gezondheidszorg zijn volgend jaar “zware en moeilijke maatregelen” noodzakelijk die de koopkracht kunnen aantasten.

In een notitie aan het kabinet van begin juli noemt staatssecretaris Simons (volksgezondheid) deze maatregelen “onontkombaar”.

Voor hoortoestellen, orthopedisch schoeisel en steunkousen moet de gebruiker volgend jaar een eigen bijdrage betalen van 25 procent. Simons wil op het budget van de ziekenhuizen tenminste 65 miljoen gulden bezuinigen. Mensen die in een verpleeghuis verblijven en van wie de partner thuis woont, moeten volgend jaar een bijdrage van ruim 300 gulden per maand betalen, 120 gulden meer dan nu het geval is.

De notitie is aan de orde bij de besprekingen in het kabinet over de begroting 1993. Minister Kok (financiën) had Simons eerder in de zogenoemde hangpuntennota voorgerekend dat hij een overschrijding in zijn sector heeft van 700 miljoen gulden. De hogere uitgaven voor specialistische hulp en rekeningen van ziekenhuizen zijn hiervoor verantwoordelijk, meent Kok.

In de brief van begin juli aan de Tweede Kamer schrijft Simons onder meer dat kostenoverschrijdingen in de gezondheidszorg kunnen worden aangepakt door middel van een vrijwillige of verplichte eigen bijdrage. Dat laatste is nu bijvoorbeeld het geval bij geneesmiddelen, waarvoor zowel particulier verzekerden als fondspatiënten in sommige gevallen moeten bijbetalen.

De staatssecretaris van volksgezondheid wijst in zijn notitie op de effecten van het kabinetsbesluit van de beperking van de inflatiecorrectie tot twee procent en verhoging van de belastingvrije voet voor werkenden. Simons: “De consequenties daarvan moeten niet worden verward met de werkelijke ontwikkeling van de zorguitgaven. Zelfs bij gelijkblijvende uitgaven in de zorgsector zou door deze gang van zaken het idee kunnen postvatten dat de financiering van de zorgsector een steeds grotere last is.” Simons wil voorkomen dat hij begin volgend jaar weer als de grote boosdoener wordt aangewezen van de verslechtering van het loonstrookje, zoals ook dit jaar is gebeurd. Hij wil bij de presentatie van de concrete kabinetsplannen op Prinsjesdag extra aandacht besteden aan de gevolgen van zijn maatregelen voor de koopkracht.

Vandaag zit Kok de ministerraad voor omdat minister-president Lubbers in Helsinki is bij de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Morgen en zaterdag wil de minister van financiën knopen doorhakken over de uitgavenkant van de begroting; in augustus wordt de inkomstenkant (belastingen en premies) behandeld.