Robein Leven ziet dit jaar lagere winst

Levensverzekeraar Robein Leven verwacht voor 1992 een achteruitgang in omzet en resultaat ten opzichte van het uitzonderlijk gunstig genoemde jaar 1991.

Tot nu bewegen omzet en resultaat zich dit jaar op het niveau zoals dat gold vóór 1991. Maar het staat, gezien nieuwe wettelijke bepalingen, bepaald niet vast dat het najaar een klassieke, zeer drukke periode zal worden. Vanaf 1993 verwacht de directie een hervatting van de opgaande lijn, zo schrijft zij in het jaarverslag.

De per 1 januari 1992 ingevoerde Wet Brede Herwaardering heeft van 1992 een overgangsjaar gemaakt waarin vrijwel alle verzekeringsprodukten moeten worden aangepast.

Robein kwam vorig jaar door plannen voor een eigen commissionairshuis in botsing met enkele gevestigde commissionairs op de Amsterdamse beurs met wie zij contacten onderhield. In verband met de Brede Herwaardering stopte het bedrijf al de verkoop van premiebetalende lijfrentepolissen. De maatschappij zal pas weer komen met een aangepaste Robein Effectenpolis zodra een eigen commissionairshuis is opgericht dat activiteiten kan ontwikkelen.

De nu tien jaar bestaande Robein zag vorig jaar de omzet stijgen van 107 miljoen naar 197 miljoen gulden. De koopsompolissen namen sterk toe met 120 procent tot 143 miljoen gulden. De netto winst steeg met 69 procent van 2,9 miljoen naar 4,9 miljoen gulden.