Ritzen reikt certificaten uit van nieuw taalexamen

DEN HAAG, 9 JULI. Minister Ritzen (onderwijs) heeft vanochtend de eerste certificaten uitgereikt voor het examen Nederlands als Tweede Taal, een voorloper van het volgend jaar in te voeren Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal. Het examen moet een einde maken aan de wirwar van toetsen Nederlands die allochtonen nu nog kunnen afleggen.

In totaal namen 578 personen deel aan het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, afkomstig uit ruim 80 verschillende landen. Van deze kandidaten is ongeveer de helft geslaagd. Zij hebben overigens slechts enkele proef-items kunnen maken, niet een heel proef-examen. Ook zijn alleen de onderdelen luisteren en lezen geëxamineerd. Spreken en schrijven volgen in november.

Voor elk examenonderdeel waren 400 plaatsen beschikbaar, terwijl zich per onderdeel slechts ongeveer 250 kandidaten aanmeldden. De onderaanmelding is volgens voorzitter A. Janssen-van Dieten van de voorbereidingscommissievooral te wijten aan onbekendheid met het nieuwe examen.

Het examen kan worden afgelegd op twee niveaus: een niveau dat is afgestemd op het taalgebruik in de bovenbouw van HAVO en VWO en een niveau dat is afgestemd op het taalgebruik in de bovenbouw van het LBO. Ongeveer evenveel kandidaten legden het examen af op niveau één en twee. De voorbereidingscommissie verwacht dat in de toekomst meer kandidaten zich voor het hoogste niveau zullen inschrijven. Nu hadden ook kandidaten met een universitair diploma uit het land van herkomst zich nog ingeschreven voor het laagste niveau.

Het examen moet over een paar jaar landelijk zo bekend zijn dat er een "civiel effect' vanuit gaat dat vergelijkbaar is met een middelbare-schooldiploma. Veel allochtonen volgen nu cursussen bij de basiseducatie (de laagste vorm van volwassenenonderwijs), bij een dag/avondschool voor MAVO, HAVO of VWO, bij een particulier instituut, bij een scholingsinstituut van de arbeidsvoorziening of in het bedrijfsleven. In de praktijk houden veel opleidingsinstituten bij de samenstelling van hun cursussen rekening met de eisen van staatsexamens. De verwachting is dat dit ook zal gebeuren bij de cursussen Nederlands.