Overleg met VN in Irak vruchteloos

BAGDAD, 9 JULI. Een speciale gezant van de Verenigde Naties heeft gisteren in Bagdad spoedoverleg gevoerd met de Iraakse regering over de weigering van de Irakezen om VN-inspecteurs toegang te verlenen tot een gebouw van het ministerie van landbouw.

De besprekingen van VN-gezant Douglas Englund, die eerder op de dag uit Bahrein was gearriveerd, met de Irakezen leidden echter niet tot het doorbreken van de impasse in Bagdad. Daar probeert een groep VN-inspecteurs al sinds zondag tevergeefs het bewuste gebouw te betreden omdat ze de verdenking koesteren dat daar documenten over Iraks bewapeningsprogramma liggen opgeslagen. Irak ontkent dat er dergelijke documenten in het ministerie liggen. In VN-kring verwacht men dat als Irak blijft volharden in zijn weigering de Veiligheidsraad spoedig zal besluiten tot krachtiger maatregelen. (Reuter)