Overheid helpt Daf met lening van 100 miljoen

DEN HAAG, 9 JULI. De overheid zal via de Nationale Investeringsbank (NIB) aan de vrachtwagenproducent Daf een achtergestelde converteerbare lening verstrekken van ongeveer 100 miljoen gulden.

De lening is bedoeld om de vermogenspositie van Daf te versterken. Ook een aantal commerciële banken neemt deel aan de financieringsoperatie. Volgens goed ingelichte bronnen is de zaak “op hoofdlijnen in kannen en kruiken”. De achtergestelde lening van de staat wordt verstrekt in het kader van de Bijzondere Financiering van het ministerie van economische zaken.

De versterking van het vermogen van Daf komt na de aanhoudende verliezen op met name de Britse markt, waar Daf een groot deel van zijn omzet haalt. In 1990 verloor Daf 227 miljoen gulden, vorig jaar liep het verlies op tot 394 miljoen gulden. Volgens financiële analisten blijft Daf ook dit jaar in de rode cijfers. Een herstel van Daf hangt nauw samen met de opleving van de Britse economie. Daf noch de NIB wil “lopende de onderhandelingen” inhoudelijke medelingen doen. Ook een woordvoerder van het ministerie van economische zaken wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar verwacht dat “binnen enkele maanden” de financieringsoperatie kan worden afgerond.

In financiële kringen werd al langere tijd uitgegaan van de de noodzaak om het vermogen van Daf te versterken. Eind vorige week werd bekend dat Daf met de banken tot een akkoord is gekomen over extra leningen. Het zou daarbij gaan om honderden miljoenen guldens. De solvabiliteit van Daf is daarmee verder onder druk komen te staan. Voor het bereiken van een in de branche als gezond geldende verhouding van minimaal dertig procent eigen vermogen op het balanstotaal, is naast de 100 miljoen gulden van de overheid ook deelname van de banken noodzakelijk. Dat de commerciële banken deelnemen aan de versterking van het vermogen van Daf, komt tevens door de eis van de Europese Commissie om staatssteun “marktconform” te houden. De commissie wil zo concurrentievervalsing tegen gaan.

De Industriebond FNV reageerde vanmorgen verheugd op het bericht. “Met dit bedrag zou Daf weer uit het zeer diepe dal kunnen klimmen”, zei woordvoerder F. Koolen. Volgens hem loopt de Nederlandse overheid met de ingreep bij Daf “weer in de pas” met het buitenland. Hij beklemtoonde dat voor Daf samenwerking of een volledige fusie met een buitenlandse vrachtwagenproducent “absoluut noodzakelijk” is om de concurrentiestrijd het hoofd te kunnen bieden.