Links

Onder de titel “Het voordeel van de "linkse' sportlieden” (NRC Handelsblad, 4 juli) werd geschreven dat bij het beoefenen van de tennissport linkshandigheid onmiskenbaar voordelen biedt.

Evenals bij tennis kan ook bij schermen een relatief groot aantal linkshandige topsporters worden aangetoond. De Italiaanse psycholoog Luciano Mecacci (1984) kwam ook reeds tot de conclusie dat een beter ruimtelijk inzicht en sterker ontwikkelde oog-hand-coördinatie bij linkshandigen een voordeel kunnen zijn.

Een zeer interessant gegeven betrof het feit dat men onder kunstenaars en architecten een relatief groot aantal linkshandigen aantrof. Hetzelfde zou gelden voor studenten in de wiskunde, net als onder hun professoren.

Belangrijk is bij het menselijk functioneren de coördinatie, de samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft. Uit onderzoek is gebleken, dat de hersenbouw van linkshandigen meer dan van rechtshandigen voor die samenwerking geschikt is. De verbinding tussen de linker- en rechterhelft (het zogenaamde corpus callosum of "de balk') is bij linkshandigen gemiddeld dikker dan bij rechtshandigen. Dit impliceert een groter aantal verbindingsbanen tussen beide helften, waardoor een betere uitwisseling van informatie mogelijk wordt.

Gelukkig is onze samenleving er thans van overtuigd dat het onderdrukken van linkshandigheid niet verstandig is.

    • Dr W.Y. Sijtsema