Jeltsin: militaire aftocht uit Balticum wordt bespoedigd

MÜNCHEN, 9 JULI. De Russische president Boris Jeltsin heeft gisteren in München beloofd de Russische troepen binnen twee jaar uit de Baltische landen terug te trekken.

Jeltsin gaf desgevraagd op een persconferentie toe dat over het thema van de Russische troepen in de Baltische landen was gesproken tijdens het overleg met de leiders van de zeven belangrijkste industrielanden in München. Als eerste stap, aldus Jeltsin, had hij tijdens het overleg toegezegd dat er geen nieuwe recruten naar de Russische eenheden in de Baltische landen worden gestuurd. “Aangezien onze diensttijd twee jaar duurt, betekent dat dat er na twee jaar geen dienstplichtige soldaten meer (in de Baltische landen) zullen zijn,” aldus Jeltsin. Hij herhaalde het Russische standpunt, dat het zo goed als onmogelijk is op korte termijn 130.000 terugkerende militairen in Rusland aan onderdak te helpen. Daarom kan nog geen tijdschema worden opgesteld. “Je kunt niet zomaar 100.000 man terughalen en ergens in het veld planten. Dat zouden morgen onze vijanden zijn. Er moet een beschaafde terugtrekking komen”.

Het thema van de 130.000 Russische militairen die nog in Estland, Letland en Litouwen zijn gelegerd is het belangrijkste geschilpunt tussen Rusland en die landen. De Balten eisen dat die troepen nog dit jaar vertrekken; ze hebben daarbij onalngs de onomwonden steun van de Franse president Mitterrand gekregen, die tijdens een bezoek aan de regio duidelijk maakte dat hij het thema van de Russische troepen hoog opneemt. Rusland heeft in het overleg met de Balten echter tot nu toe gezegd pas in 1999 de laatste troepen terug te kunnen trekken.

Het thema is des te urgenter omdat in de Baltische landen vaak wordt beweerd dat de Russische strijdmacht in strijd met alle afspraken in het geheim wordt versterkt en omdat de leiding van de Russische troepen zich nogal eens in sterk denigrerende termen over de onafhankelijkheid van de drie Baltische landen uitlaat.

    • Hans Buddingh'