Huisartsen Kampen tegen fusieplan Stadsziekenhuis

KAMPEN, 9 JULI. De huisartsen in Kampen en IJsselmuiden gaan niet akkoord met het voorstel van het bestuur van het Stadsziekenhuis in Kampen tot samenwerking met het Zwolse ziekenhuis de Weezenlanden. Zij schrijven in een open brief aan de gemeenteraad dat zij alleen willen meewerken aan het functieplan als het Kamper ziekenhuis zijn basisfunctie behoudt.

In het voorstel van de werkgroep functieplan staat dat het ziekenhuis alleen kan blijven voortbestaan als de medische staf gesaneerd wordt en het Kamper ziekenhuis gefuseerd wordt met een ander ziekenhuis. Het Stadsziekenhuis verliest zijn basisfunctie. Wel krijgt het een uitgebreide polikliniek en opnamemogelijkheid voor patiënten die weinig zorg behoeven.

De huisartsen schrijven in de brief: “Bestuur noch directie heeft ooit de moeite genomen de dodelijke val van het ziekenhuis te keren, door in het openbaar op te komen voor het ziekenhuis. Veeleer lijken zij de dodelijke spiraal te stimuleren.” H. Veldman van het ziekenhuisbestuur zegt dat het voortbestaan van het ziekenhuis in het geding is als de huisartsen hun medewerking blijven weigeren.

Het Stadsziekenhuis raakte in februari in opspraak door de dood van twee patiënten op de intensive care. Er werd een verband gelegd met het onzorgvuldig handelen van twee medici. Tot 1 oktober heeft het ziekenhuis van staatssecretaris Simons de tijd om te fuseren met een ander ziekenhuis, zodat een goede kwalitatieve zorg gegarandeerd is.