Hoge Raad: geld uit misdaad mag worden belast

DEN HAAG, 9 JULI. De belastingdienst mag geld dat is verkregen uit diefstal of verduistering belasten.

Dat heeft de Hoge Raad bepaald in twee zaken waarin staatsecretaris Van Amelsvoort (financiën) in cassatie ging tegen arresten van het gerechtshof in Den Bosch. Van Amelsvoort was het oneens met het gerechtshof, dat stelde dat vermogen verkregen uit diefstal of verduistering geen inkomen is. De staatssecretaris meende dat een op die manier verkregen vermogen wel onder de Wet op de inkomstenbelasting valt. De vonnissen van de Hoge Raad betreffen een man die 40.000 gulden verkreeg uit een bankoverval in 1985 in de plaats Eijsden en een man die zijn werkgever, een begrafenisondernemer, benadeelde door gelden uit het bedrijf over te boeken naar zijn eigen bankrekening of die van zijn vrouw. In het geval van de bankovervaller verhoogden de staatssecretaris en de Hoge Raad het belastbaar inkomen van 34.000 naar 74.000 gulden, zodat belasting zal worden geheven over het criminele vermogen. Ook bij de verduistering van de werknemer bij de begrafenisondernemer mag de fiscus de verduisterde gelden als inkomen beschouwen.