Fout toegegeven in Frans "bloedproces'

PARIJS, 9 JULI. De hoofdverdachte in het "bloedproces' in Frankrijk, de voormalige chef van de bloedtransfusiedienst (CNTS) Michel Garretta, heeft gisteren voor het eerst erkend een fout te hebben begaan.

Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de weigering in 1985 om onbesmet bloed in te voeren. Als gevolg hiervan zijn honderden hemofiliepatiënten met het HIV-virus besmet geraakt, waarvan er inmiddels 256 aan AIDS zijn overleden en 1.200 aan de ziekte lijden. Garretta verklaarde indertijd te hebben gekozen voor “het minst slechte” alternatief: een compromis tussen de eisen voor de volksgezondheid en de financiële beperkingen. Het vernietigen van de grote hoeveelheden met HIV besmet bloed zou, aldus Garretta, handen vol geld hebben gekost. Uit correspondentie blijkt dat Garretta destijds volledig op de hoogte was van de risico's. (AFP)