Cultuurambtenaar Idsinga nieuwe directeur De Balie

Ton Idsinga (43) wordt per 1 oktober directeur van De Balie, het centrum voor politiek en cultuur in Amsterdam.

Hij is de opvolger van Felix Rottenberg die dit voorjaar voorzitter van de PvdA is geworden. Idsinga, die in Amsterdam kunstgeschiedenis heeft gestudeerd, schreef een boek over de geschiedenis van de door de voormannen van de socialistische arbeidersbeweging begin deze eeuw op gang gebrachte tbc-bestrijding. Ook publiceerde hij over de architect W. van Tijen, die na 1945 een voorvechter was van de sociale woningbouw. Idsinga werkte bij de Stichting Wonen in Amsterdam en bij museum Boymans in Rotterdam en is nu ambtenaar bij de stafdirectie cultuurbeleid van het ministerie van WVC in Rijswijk. Tot voor kort was hij daar hoofd van de afdeling bouwkunst. Hij noemt zichzelf een "gevoels-socialist' en werd twee jaar geleden, “tegen de stroom in”, lid van de PvdA.