Bureaucratie

Uit de kring van de Brusselse EG-ambtenaren is verzet gerezen tegen overschatting van hun macht. Als men het aantal tolken en dergelijke in mindering brengt, werken er in Brussel zelfs veel minder ambtenaren dan bij de gemeente Den Haag. Ook E.J. Bomhoff herinnert daaraan in zijn rubriek van 22 juni nog eens.

Maar de macht van ambtenaren wordt niet bepaald door hun aantal, maar door hun taak en de mate van controle waaraan ze al dan niet zijn onderworpen bij hun invloed op het gevoerde beleid. Zij lopen met die invloed niet graag te koop en houden er ook niet van als buitenstaanders dat doen. In zoverre zijn zij het tegendeel van politici.

De Brusselse bureaucratie, met aan het hoofd de Europese Commissie, werkt onder een minimale controle en in grote mate van beslotenheid. Haar produktie zit technisch meestal goed in elkaar, maar zij is politiek ondoorzichtig en menigmaal blind voor de maatschappelijke en culturele effecten van haar economische technocratie. De uitwerking daarvan op ons omroepbestel is maar een voorbeeld.

    • Mr. J. van der Hoeven