"Belgische leger zal loyaal inkrimpen'

BRUSSEL, 9 JULI. De plannen van de Belgische regering om de dienstplicht af te schaffen en drastisch te snijden in de krijgsmacht, hebben voor onrust gezorgd bij de legerleiding. Maar stafchef generaal Charlier zal de herstructureringsplannen van minister Delcroix van landsverdediging “loyaal” uitvoeren.

De generaal heeft dat deze week gezegd in een onderhoud met de minister, nadat afgelopen weekeinde een brief was uitgelekt waarin Charlier zijn grote zorgen over de toekomst van het Belgische leger uiteenzet. In een gesprek met deze krant zegt minister Delcroix dat hij het volste vertrouwen heeft dat de legerleiding de aangekondigde sanering naar beste vermogen zal uitvoeren.

Ook bij de NAVO is met “bezorgdheid” kennis genomen van de plannen, waarmee de Belgische ministerraad vorige week vrijdag in hoofdlijnen akkoord ging. Delcroix stelt onder andere voor om twee van de vier fregatten te verkopen, evenals de Mirages en een groot aantal F16's.

Over de precieze invulling van de sanering is evenwel nog discussie mogelijk, ook met de bondgenoten van de NAVO. Maar aan de uitgangspunten kan niet worden getornd, zegt de minister. Het defensiebudget zal tot eind 1997 bevroren blijven op omgerekend 5,5 miljard gulden per jaar. De bezuiniging is hard nodig om België klaar te stomen voor het eindexamen voor de Europese monetaire unie. “Ik heb het me niet gemakkelijk gemaakt”.

Delcroix ontkent met klem dat België zijn verplichtingen aan de NAVO zal verwaarlozen. Na de sanering zal een kleiner, maar kwalitatief veel beter beroepsleger overblijven. “Natuurlijk krijg ik geen sensationeel applaus voor mijn plannen. Maar de vraag is of ik bezig ben de NAVO te ondermijnen. Dat is absoluut niet zo. Ik ben een groot Atlanticus, een Europeaan en een NAVO-minnaar.”