Actievoerders verstoren diverse persconferenties

MÜNCHEN, 9 JULI. Demonstranten hebben verscheidene malen toegeslagen op de slotdag van de economische top van de G-7 in München. Zowel de persconferentie van president Bush als de gezamenlijke persconferentie van president Jeltsin en kanselier Kohl werden onderbroken door protesten. Ook premier Major kreeg te maken met een actievoerder.

De demonstranten in de Herkules-zaal waar Kohl en Jeltsin woorden te kort kwamen om de Westers-Russische vriendschap te beschrijven, stonden één voor één op met een spandoek waarmee ze in het Engels de zeven zondes met een G wilden aanduiden: Genocide, Greenhouse, Grief, Gold en Greed. De laatste twee zondes gingen in het tumult verloren.

Ondanks de verwijdering van de demonstranten zorgde het verrassingselement voor toenemende hilariteit onder de aanwezigen. “Blijft U toch rustig zitten”, maande de bondskanselier enkele malen. En tot de fotografen: “Kijkt u niet achterom, maar naar voren. Met dergelijke foto's wilt u toch niet uw geld verdienen!” Jeltsin stelde vast dat demonstraties niet alleen in het Russische parlement plaatsvinden.

Ook de persconferentie van de Britse premier Major werd verstoord door een demonstrant, die aandacht vroeg voor de regenwouden. De demonstrant werd uit de zaal verwijderd, terwijl een bezorgde Major "gently, gently!' riep tegen de bewakers.

Aan het begin van de persconferentie van president Bush stond iemand op die riep “U geeft ons geen stem...”. Toen Bush hem de gelegenheid bood een vraag te stellen, ontwikkelde zich de volgende dialoog:

Demonstrant: “Ik ben jonger dan 25 jaar...”

Bush: “Dat kan ik wel zien. Nou, wat is uw vraag?”

Demonstrant: “Ik wil weten waarom Siemens meer kredieten krijgt (voor kerncentrales in Oost-Europa, red.) dan de daklozen in de Verenigde Staten.”

Bush: “Daar kom ik straks op terug. Wilt u nu gaan zitten, het is niet juist dat u hier een politieke verklaring aflegt. Wie bent u en welk persmedium vertegenwoordigt u?”

Demonstrant: “Ik heet Charles Kane en ik ben Amerikaan. Ik werk voor een tijdschrift in Nederland, een jeugdblad. Wij willen weten waarom U ons niet serieus neemt. Wij zijn een milieu-beweging.”

Navraag leerde dat Kane Green Tree News op zijn badge had staan. Het blad is een tweemaandelijkse uitgave van de European Youth Forest Action, een in Sittard gevestigde milieubeweging. Kane werd uit de zaal verwijderd.