VVD stelt vragen bij administratie ministerie VROM

DEN HAAG, 8 JULI. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister Alders (VROM) en zijn collega Kok (financiën) weten of het klopt dat op Alders' departement sprake is van een structureel gebrekkige administratie.

Volgens Tweede-Kamerlid Te Veldhuis (VVD) heeft de accountantsdienst van Vrom geen goedkeurende verklaring kunnen geven bij de jaarrekening 1991 van het directoraat-generaal milieubeheer. Er zou onzekerheid bestaan over de rechtmatige besteding van circa 400 miljoen gulden. Te Veldhuis schreef dit gisteren in Kamervragen aan de beide bewindslieden. De accountantsdienst mist financiële gegevens over een periode van vijf jaar. Daarom kon niet worden beoordeeld of in die jaren de regels van de subsidievoorwaarden voor zo'n duizend langlopende bodemsaneringsprojecten en saneringsprojecten-geluidhinder zijn nageleefd, aldus het liberale Kamerlid. Het gaat om voorschotten van in totaal ongeveer 400 miljoen gulden die milieubeheer in die periode heeft gegeven aan deze projecten.