Tanks komen in actie in hartje Sarajevo

SARAJEVO, 8 JULI. In de ernstigste oorlogshandelingen sinds de instelling van een wapenstilstand ten behoeve van de luchtbrug naar Sarajevo hebben tanks van het Servische leger gisteren het vuur geopend in een sector vlak naast de historische binnenstad.

Ongeveer 20 granaten van zwaar kaliber kwamen neer ter hoogte van het reeds danig beschadigde parlement en het hotel Holiday Inn, de behuizing van de internationale pers in Sarajevo. Dit hotel is bij eerdere gevechten ook al gehavend en gedeeltelijk uitgebrand. Later leek het vuren zich te verplaatsen in de richting van het gebouw van het Bosnische presidium. Vanuit het Holiday Inn leek het vuur uit de tank, die zich op enkele honderden meters van zijn doel bevond op de door de Servische eenheden gecontroleerde heuvel met het joodse kerkhof, mogelijk een antwoord op mortiervuur van de zijde der Bosnische (vooral moslim-)verdedigers van Sarajevo.

Eerder op de dag had de Bosnische president Alija Izetbegovic, in een gesprek met de commandant van de troepen van de Verenigde Naties in Sarajevo, de Canadese generaal Lewis MacKenzie, geruchten ontkend als zouden zijn troepen een uitbraak uit de omsingelde stad in de zin hebben, teneinde een verbinding te forceren met Kroatische troepen die op enkele kilometers van de stad staan. De Bosnische minister van defensie, Jerko Dodo, had eerder in deze richting suggestieve opmerkingen gemaakt.

De VN is sterk gekant tegen een hervatting van de grootschalige vijandelijkheden zoals die gebruikelijk waren vóór de instelling van de luchtbrug.

Pag.5: Serviërs bepleiten in Bosnië confederatie

Kort nadat de tank gisteravond met schieten was opgehouden, patrouilleerden witgeverfde pantserwagens van de VN-macht, UNPROFOR, de straten in het centrum van Sarajevo.

Overdag neemt sinds een eental dagen in de Bosnische hoofdstad het gevaar van sluipschutters ernstig toe. Op maandag bijvoorbeeld doodden zij zes mensen, allen burgers. In het kader van de humanitaire luchtbrug landden gisteren zeventien vliegtuigen in Sarajevo, afkomstig uit zeven verschillende landen. In totaal hebben sinds het begin van de luchtbrug 60.000 inwoners van Sarajevo voedselhulp ontvangen; dat betekent dat de grote meerderheid van de 380.000 inwoners nog steeds niet van de aanvoer van hulpgoederen heeft kunnen profiteren.

De leider van de Servische minderheid in Bosnië-Herzegovina, Radovan Karadzic, heeft gisteren de samenvoeging, binnen een confederatie, van de eenzijdig uitgeroepen Servische en Kroatische republieken in Bosnië voorgesteld. “We stellen voor de vijandelijkheden tussen de Servische republiek in Bosnië-Herzegovina en Herceg-Bosna (de Kroatische republiek in Herzegovina) onmiddellijk te staken en onderhandelingen te beginnen over de afbakening van beider gebieden. We zullen ons zeer spoedig in verbinding stellen met de Kroatische zijde en we overwegen de mogelijkheid en eventueel de noodzakelijkheid van een confederatie, onmiddellijk nadat de vrede tot stand is gekomen,” aldus Karadzic.

Woordvoerders van de moslims, de grootste groepering in Bosnië, hebben onmiddellijk afwijzend gereageerd op het voorstel. Volgens hen maken de Serviërs aanspraak op bijna 70 procent van het grondgebied van Bosnië en eisen de Kroaten bijna veertig procent op. “Wijblijven over als bewakers van de grens”, aldus een van de woordvoerders bitter.

    • Raymond van den Boogaard