Servië tijdelijk uitgesloten van alle CVSE-activiteiten

HELSINKI, 8 JULI. Servië wordt tot 13 oktober uitgesloten van alle activiteiten van de CVSE, de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa. Daartoe heeft het Comité van Hoge Ambtenaren vanmiddag in Helsinki besloten.

De maatregel is een stap verder dan de bepaling die tot dusver van kracht was, waardoor Servië alleen was uitgesloten van de besluitvorming over kwesties die het voormalige Joegoslavië betreffen. Op 13 oktober zal de CVSE het lidmaatschap van Servië bekijken in het licht van de ontwikkelingen in Bosnië en Herzegovina.

Het overgrote deel van de 52 lidstaten van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa was voorstander van onmiddellijke en volledige uitstoting van Servië, dat officieel nog de zetel van Joegoslavië bezet, maar Rusland bleef zich daar vanmorgen nog tegen verzetten.

De regering in Belgrado had zelf al besloten om geen vertegenwoordiger naar Helsinki te sturen, waar staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de CVSE vrijdag het "Helsinki-Document 1992, de Uitdaging van Verandering' zullen tekenen.

De politieke verklaring die na afloop van de Helsinki-top zal worden uitgegeven omvat ook een oproep aan Rusland en de drie Baltische staten om een tijdschema vast te stellen voor terugtrekking van de Russische troepen uit Estland, Letland en Litouwen. Dankzij bemiddeling van de Finnen, de Zweden en de Denen is de oproep zo geformuleerd dat zowel de Russen als de vertegenwoordigers van de drie Baltische staten zich erin kunnen vinden. Afgelopen weekeinde overlegde de Zweedse premier, Carl Bildt, nog met de Baltische leiders.

De ambassadeur van Estland in Brussel, Clyde Kull, noemde het akkoord vanmorgen zeer bevredigend. “We hebben maar één punt laten vallen, namelijk dat de aanwezigheid van de Russische troepen een schending van het internationale recht zou zijn.” De ambassadeur betoonde zich vooral zeer tevreden over het feit dat opgeroepen wordt tot een “onmiddellijke, ordelijke en volledige terugtrekking”. Met zo'n sterke formulering hebben de Russen nog niet eerder ingestemd, zei hij.