Salarisonderzoek directeuren en commissarissen

Vergeleken met collega's in België, Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland worden Nederlandse directeuren het laagst betaald.

Een bankdirecteur verdient het meest, een directeur in de metaalindustrie het minst. De vergoeding voor vaste kosten verliest terrein, een auto van de zaak wint aan populariteit en slechts een kwart van de directeuren heeft een schadeloosstelling vastgelegd. Dit zijn enkele uitkomsten van een onderzoek dat het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen NCD samen met Hay Management Consultants heeft ingesteld naar honorering van directeuren en commissarissen in Nederland.

Commissarissen besteden gemiddeld veertien dagen per jaar aan een commissariaat, waarbij het honorarium uiteenloopt van nihil tot 100.000 gulden. Gemiddeld ontvangt een commissaris 21.000 gulden voor zijn inspanningen. Voor een president-commissaris ligt dat op 22.700 gulden.

De gemiddelde brutosalarissen voor directeuren in het onderzoek variëren van 144.300 tot 381.800 gulden. De gemiddelde jaarlijkse verhoging van het vaste inkomen voor directeuren gedurende de afgelopen vier jaar was 5,7 procent. Dit jaar is dat met 5,9 procent nauwelijks hoger dan de stijgingen die werknemers, niet-directeuren, ontvingen (circa 5,25 procent), zodat van denivellering nauwelijks sprake is, zo concludeert het rapport. De gemiddelde pensioengerechtigde leeftijd van een directeur is 64,4 jaar.

Bij een salarisvergelijking in acht westerse landen liggen die in Nederland zowel bruto als netto laag ten opzichte van andere landen. Bruto is alleen een directeur in het Verenigd Koninkrijk slechter af. Netto (na belastingen en sociale lasten) staat de Nederlandse directeur met zijn besteedbaar inkomen op de laagste plaats. Duitse en Zwitserse directeuren hebben gemiddeld 80 procent meer te besteden. Een directeur die bij een bank of verzekeringsmaatschappij werkt, verdient in Nederland het meest. Een directeur in de metaalindustrie krijgt het minst. Aan het onderzoek namen 304 directeuren en 102 commissarissen deel