Ontwikkelingshulp

In zijn brief van 23 juni maakt H.D. Tjeenk Willink mij het verwijt dat ik de controleerbare feiten omtrent het personeelsverloop bij de Novib geweld aandoe.

Dat zou het geval zijn als het door mij geciteerde veertig procent personeelsverloop alleen betrekking zou hebben op de afdeling projecten. Dat is niet het geval. Het naar ik aanneem uit betrouwbare bron vernomen getal heeft betrekking op het totale personeelsverloop van de Novib in recente jaren.

Voor wat betreft het personeelsbeleid, het recruteren van nieuwe medewerkers het volgende. Novib is een organisatie die een veelheid aan maatschappelijke groeperingen wil vertegenwoordigen en die voor een belangrijk deel uit openbare middelen wordt gefinancierd. Voor een dergelijke organisatie lijkt het mij noodzakelijk toe, dat alle vacatures als regel worden gepubliceerd. Vervolgens moet een ieder die zich geroepen voelt op deze openstaande posten kunnen solliciteren. Een onafhankelijke beoordeling moet daarna worden gedaan. Novib hanteert deze procedure niet. Ik betreur dat.

    • Jan Mulder
    • Lid Algemeen Bestuur Novib