Moord bij Tel Aviv, veel inter-Palestijns geweld

TEL AVIV, 8 JULI. De fundamentalistisch-Palestijnse beweging Hamas is gisteren beschuldigd van de moord op een 84-jarige Israeliër in Ra'ana, nabij Tel Aviv. Hamas was gisteren ook weer betrokken bij wijd-verspreide inter-Palestijnse botsingen in de Gazastrook.

De Israelische politie houdt het erop dat de sinaasappelteler gisteren om “nationalistische reden” (door Palestijnen) is vermoord. Hoewel nog geen enkele Palestijnse organisatie de verantwoordelijkheid voor deze moord op zich heeft genomen veronderstelt de politie dat Hamas ook in deze aanslag de hand heeft gehad.

Kort na de verkiezingszege van de door Yitzhak Rabin geleide Arbeidspartij op 23 juni liet de ondergrondse Hamas-leiding drie Israeliërs, onder wie twee groentehandelaren in de Gazastrook, vermoorden. Op de muren in Gaza verschenen Hamas-leuzen die Rabin als een "zwijn' omschreven. Met deze felle anti-Rabin opstelling onderscheidt Hamas zich van PLO-leider Yasser Arafat, die de zege van de Arbeidspartij op Likud als een “kans op vrede” heeft begroet. Hamas verwerpt iedere vorm van onderhandelingen met Israel en streeft naar de stichting van een fundamentalistisch-islamitische staat in heel Palestina.

De ideologische meningsverschillen tussen Hamas en Al-Fatah over het vredesproces zijn deze week in de Gazastrook uitgelopen op gewapende botsingen tussen aanhangers van beide organisaties waarbij volgens Palestijnse en Israelische bronnen tientallen gewonden zijn gevallen. Gisteren waren bij deze strijd, die zich over de hele Gazastrook verspreidde, circa duizend Palestijnen betrokken. In het zuidelijke deel van het gebied kwam het tot een gewapend treffen tussen een Hamas- en een Fatah-strijdgroep waarbij volgens Palestijnse bronnen 8 gewonden vielen. Elders werden bij met messen en bijlen uitgevochten botsingen meer dan twintig Palestijnen gewond. Radio Israel meldde vanmorgen dat het Israelische leger niet tussenbeide kwam, ook niet toen vuurwapens werden gebruikt.

De spanning tussen Hamas en Fatah steeg vorig week tot een hoogtepunt toen Hamas-leiders in de Gazastrook beweerden dat de PLO-leiding in Tunis had besloten hen te vermoorden. Honderden Fatah-leden in de Gazastrook vonden in hun brievenbus de waarschuwing van Hamas zich daar verre van te houden. “Wij willen U laten weten dat wij over inlichtingen beschikken over duivelse plannen waaraan ook U deel zal hebben om leden van Hamas in Gaza uit de weg te ruimen. Mocht een van onze mensen worden getroffen dan zal ook U daarvoor een hoge prijs betalen en wordt U, evenals Uw opdrachtgevers, het doel van onze aanvallen.”

Naar aanleiding van dit dreigement en van eerdere botsingen tussen beide organisaties waarbij veel gewonden vielen, werden twee dagen geleden pamfletten in de Gazastrook in omloop gebracht die melding maakten van een bestand tussen Hamas en Al-Fatah. De ernstige incidenten van gisteren wijzen er echter op dat de spanning tussen de individuele leden van beide groeperingen zo hoog is opgelopen dat hun daden zich aan de controle van de leiding onttrekken.

Dr Haider Al-Shafi, de uit Washington naar Gaza teruggekeerde leider van de Palestijnse delegatie naar het vredesproces, sprak gisteren van een “gevaarlijke situatie” en waarschuwde voor de gevolgen van een “burgeroorlog”. Met name vreest hij dat rivaliteit tussen Al-Fatah en Hamas in de Gazastrook uit de hand zal lopen en dat geen van beide organisaties in staat zal zijn orde op zaken te stellen. In de krant Ha'arets werd deze week gesuggereerd dat het Israelische leger de Palestijnse onderhandelaars naar het overleg over de Palestijnse bestuursautonomie tegen Hamas zal moeten beschermen. Het overleg wordt hoogstwaarschijnlijk in september hervat.

    • Salomon Bouman