Met de introductie van de personal computer is ...

Met de introductie van de personal computer is een Engels computer-virus de Nederlandse taal binnengedrongen.

J.G. van den Aardweg, Universiteit van Amsterdam

Het gebruik van de enkelvoudige renterekentechniek of van mengvormen van de enkelvoudige en de samengestelde renterekentechniek, werkt prijsversluierend omdat niet zuiver rente-op-rente gerekend wordt, zoals economisch behoort. Nu er rekentechnisch gezien geen echte beperkingen meer zijn, zou altijd en overal uitsluitend met de samengestelde rekentechniek gewerkt moeten worden.

Jan Wesseling, Universiteit van Amsterdam