Meer strafkans bij niet betalen sociale premies

DEN HAAG, 8 JULI. De Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank krijgen meer bevoegdheden om zelfstandige ondernemers die weigeren premies te betalen voor de volksverzekeringen (AOW, AWW, AAW, en AWBZ) te straffen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de staatssecretarissen Ter Veld (sociale zaken) en Van Amelsvoort (financiën) hebben ingediend bij de Tweede Kamer.

Iemand die schuldig wordt bevonden aan het niet betalen van premies volksverzekeringen kan een jaar lang worden gekort op de AOW-uitkering; deze procedure wordt in het wetsvoorstel versoepeld. Op dit moment is het heel moeilijk om iemand “schuldig nalatig” te verklaren. De afgelopen jaren is het door praktische en juridische problemen steeds moeilijker geworden vast te stellen dat iemand met opzet geen premies betaalt voor de volksverzekeringen, aldus Sociale Zaken. Het aantal schuldige gevallen is gedaald van 1.271 in 1977 naar 111 in 1990.

Niet bekend

De regeling, die op 1 januari ingaat, moet volgend jaar 22 miljoen gulden opleveren; oplopend tot bijna 110 miljoen gulden per jaar.