McDonalds geen sponsor voor school

HEEMSTEDE, 8 JULI. De gemeente Heemstede wijst het sponsoren van schoollokalen door de fastfood-keten McDonalds af.

Sponsoring van “een primaire voorziening als de huisvesting van het openbaar basisonderwijs” is volgens het college van burgemeester en wethouders niet wenselijk. Huisvesting van scholen moet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente blijven behoren, aldus het college. De openbare Voorwegschool in Heemstede, die kampt met ruimteproblemen, had McDonalds bereid gevonden de exploitatiekosten te betalen van twee lokalen in een belendend pand van het epilepsiecentrum Meer en Bosch. Het zou gaan om enkele tienduizenden guldens. De gemeente wil nu dat de school gebruik maakt van lokalen in een naburig schoolgebouw maar de Voorwegschool vreest dat daardoor de eigen identiteit van de school wordt aangetast. De school legt zich niet neer bij het gemeentebesluit en beraadt zich op verdere stappen.