Jeltsin krijgt 4,5 mld dollar steun van G-7

MÜNCHEN, 8 JULI. De Russische president Boris Jeltsin zal München morgen verlaten met financiële toezeggingen ter waarde van 4,5 miljard dollar. Jeltsin, die gisteravond in München aankwam, voerde vanmiddag besprekingen met de leiders van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7).

De top van de G-7 levert voor Rusland de eerste invulling op van de financiële steun van in totaal 24 miljard dollar die het Westen begin dit jaar toezegde. Terwijl president Gorbatsjov vorig jaar de top van de G-7 in Londen met lege handen verliet, weet Jeltsin zich verzekerd van geld. “Hij zal een behoorlijk substantieel bedrag mee naar huis nemen”, zei gisteren een hoge Amerikaanse functionaris.

Het bedrag van 4,5 miljard dollar is samengesteld uit een aanbetaling van een miljard dollar van het IMF, een miljard van de Wereldbank en de Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa, en 2,5 miljard dollar aan renteverlichting door uitstel van betaling over de buitenlandse schuld van de voormalige Sovjet-Unie. De G-7 is akkoord gegaan met betalingsuitstel.

Voor het einde van het jaar zal Rusland vermoedelijk meer financiële steun ontvangen. Naar verwachting zal het IMF in oktober de rest van het bijstandkrediet van in totaal vier miljard dollar beschikbaar stellen. David Mulford, de Amerikaanse onderminister van financiën zei gisteren bovendien dat het stabilisatiefonds voor de roebel van zes miljard dollar “mogelijk voor het einde van het jaar” in werking zal treden.

De buitenlandse schuld van de voormalige Sovjet-Unie bedraagt 74 miljard dollar, Rusland en de overige republieken van de ex-Sovjet-Unie hebben een afspraak gemaakt over de verdeling van deze schuld, maar Rusland treedt naar buiten toe op als vertegenwoordiger om over de schulden te onderhandelen. De regeling voor uitstel van betaling zal overigens getroffen worden in de Club van Parijs, het forum van overheden met vorderingen op andere landen.

De Britse premier John Major heeft gisteren gezegd dat de G-7 Jeltsin de grootste dienst bewijst door zich “vriendelijk maar openhartig” op te stellen. Rusland is gediend met een duurzame samenwerking en niet met een koopje, aldus Major. “Een partnerschap met president Jeltsin is in ons aller belang”, aldus Major tegen de overige leiders van de G-7.

    • Hans Buddingh'
    • Roel Janssen