Het dubbelmandaat

Bij het voorstel om het dubbelmandaat te reanimeren bekommert men zich minder om de Europese politiek dan om de nationale.

Mark Kranenburg noemt als voordeel dat in het Europese Parlement nationale parlementariërs kunnen leren zich meer met hoofdlijnen bezig te houden (NRC Handelsblad, 2 juli). Voor de minister-president gaat het er in de kern om dat het Nederlandse geluid meer gehoord wordt in het Europese Parlement.

Waarschijnlijk speelt bij de minister-president het misverstand dat er sprake zou zijn van een Nederlandse delegatie in het Europese Parlement. Ook in het Europese Parlement echter zijn de leden gegroepeerd in politieke fracties. Europarlementariërs zijn geen veredelde lobbyisten voor de belangen van hun land. Zij richten zich in de eerste plaats op het vinden van Europese antwoorden op Europese problemen. Zoals nationale parlementariërs het algemeen belang nastreven en niet vooral dat van de eigen regio.

Het meest efficiënte middel om de kloof Europese politiek - nationale politiek te dichten is: schenk in het nationale parlement regelmatig aandacht aan Europese onderwerpen. Al lang voor Maastricht zijn er bevoegdheden overgeheveld naar Europees niveau, zonder dat daar in de Tweede Kamer over gedebatteerd is. En zonder dat de democratische controle op de uitvoering van die bevoegdheden verzekerd was. Lubbers doet er daarom goed aan de oplossingen in eigen huis te zoeken. Als dan nationale politici bereid zijn een minister naar huis te sturen omdat zij zijn Europese standpunt niet lusten, dan gaat de Europese politiek werkelijk leven.

    • Lid Europees Parlement
    • Wim van Velzen