G-7: Gatt afgerond vóór eind dit jaar

MÜNCHEN, 8 JULI. De G-7, de groep van zeven machtigste industrielanden, verwacht dat voor het einde van het jaar de Uruguay-ronde over liberalisering van de wereldhandel met succes zal worden afgerond. De dollarkoers bereikte vanmorgen als reactie op het uitblijven van uitspraken van de G-7 over valutakoersen een dieptepunt.

De slotverklaring van de top van de G-7, die vanmorgen in München is geëindigd, “betreurt het trage tempo” waarin de zes jaar geleden begonnen onderhandelingen in het kader van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel) verlopen. Niettemin stelt de G-7 vast dat de afgelopen maanden voldoende vooruitgang is geboekt, met name door de hervorming van het Europese landbouwbeleid, om te stellen “dat een evenwichtig akkoord binnen handbereik is”.

Bondskanselier Kohl zei vanmiddag op een persconferentie dat op de internationale agenda eerst een paar “belangrijke dagen” afgewerkt moeten worden - zoals het Franse EG-referendum en de Amerikaanse verkiezingen - voor er “nog dit jaar” een GATT-akkoord komt. President Bush zei dat “na het Franse referendum meer bereidheid bij Frankrijk zal bestaan om snel tot een akkoord te komen”. De komende Amerikaanse verkiezingen zullen volgens hem “op geen enkele wijze” invloed hebben op zijn vastbeslotenheid tot een GATT-akkoord te komen.

Ook de slotverklaring van de G-7 in 1991 bevatte de oproep de Uruguay-ronde “voor het einde van het jaar” te besluiten, maar de tekst van vanmorgen is concreter en stelliger, aldus de woordvoerder van de Europese Commissie. Het conflict tussen de EG en de VS over de landbouw vormt het grootste struikelblok voor een akkoord.

Als reactie op de G-7-top bereikte de dollar vanmorgen een nieuw dieptepunt. Verwacht werd dat op de top afspraken zouden worden gemaakt over valutakoersen, wat niet het geval bleek. Omstreeks het middaguur was een dollar iets meer dan 1,67 gulden waard. De zwakke dollar veroorzaakte flinke koersdalingen op vrijwel alle Europese beurzen.

Vanmiddag beginnen de leiders van de G-7 besprekingen met de Russische president Jeltsin. Deze zal naar verwachting met financiële toezeggingen ter waarde van 4,5 miljard dollar naar Moskou terugkeren.

In de economische verklaring, getiteld "Samenwerking voor groei en een veiliger wereld', die vanmorgen door gastheer Helmut Kohl werd voorgelezen, toont de G-7 zich bijzonder ongerust over de situatie van de kerncentrales in de voormalige Sovjet-Unie en Oost-Europa. De EG zal de bilaterale inspanningen op dit terrein coördineren.