FNV voorstander invoering puntenrijbewijs in verkeer

UTRECHT, 8 JULI. De Vervoersbond FNV is voor de invoering van een strafpuntenregeling in het verkeer. De werkgeversorganisaties NOB (wegvervoer) en EVO (verladers) zijn tegen. Die lieten vorige week weten fel tegen de plannen te zijn van minister Maij (Verkeer) voor het invoeren van een puntenregeling.

De bond vindt dat er voor beroepschauffeurs in beginsel geen andere regels moeten gelden dan voor andere weggebruikers. Toch moet de minister bij de uitwerking van de regeling rekening houden met de beroepschauffeurs. Het bezit van een rijbewijs is voor hen immers een bestaansvoorwaarde en de kans op intrekking van het rijbewijs is veel groter omdat ze dagelijks op de weg zitten, aldus de bond.

De bond wil geen mildere strafmaat voor beroepsmatige weggebruikers. Maar de straf moet wel in relatie staan met het aantal gereden kilometers. Voor iemand die meer op de weg zit, zouden de bekeuringen die worden meegewogen bij het strafpuntensysteem eerder verjaard moeten zijn, zo wil de bond.

De bond is overigens van mening dat het strafpuntenrijbewijs alleen in Europees verband mag worden ingevoerd. Voor beroepschauffeurs ontstaat namelijk een onwerkbare situatie als ze in de diverse Europese landen met verschillende normen te maken krijgen. De omstreden Franse regeling moet daarbij niet als maatstaf dienen. Die ontneemt de beroepschauffeur al zijn rijbewijs na drie snelheidsovertredingen over een tijdvak waarin enkele honderdduizenden kilometers worden afgelegd, aldus de bond.