Estland

Correspondent Hubert Smeets schrijft in "Cynisme en nationalisme maken Rusland explosief' (NRC Handelsblad, 2 juli): “Zoals zondag in Estland waar een krappe meerderheid van de bevolking per referendum heeft bepaald dat die Russen (bijna eenderde van de bevolking) die zich tot juni niet hebben laten nationaliseren van stemrecht zullen worden uitgesloten...”.

Nationaliseren is niet aan de orde. De Russen werd (wordt) het Estlandse staatsburgerschap aangeboden. Dit staatsburgerschap geeft hun (en aan alle andere minderheden) dezelfde staatsrechten als die de Esten ook hebben. Nationaliteit wordt in Estland als geboorterecht gezien. Nog duidelijker gezegd, een Rus in Estland woonachtig blijft een Rus, het Estlandse staatsburgerschap kan hij verkrijgen. Dan komt er in het paspoort te staan: nationaliteit - Russisch; staatsburgerschap - Estlands.

En weet Smeets dat de Estlandse Republiek (1918-1939) een minderhedenbeleid voerde dat model kon staan voor de rest van Europa?

    • H. Sondag-Mägi