Den Haag gastheer voor milieu-overleg

DEN HAAG, 8 JULI. Den Haag wordt in september of oktober gastheer voor een zitting van de milieuwerkgroep van de multilaterale Midden-Oosten vredesonderhandelingen.

Experts uit circa 35 landen zullen enkele dagen praten over samenwerking op het gebied van milieu in het Midden-Oosten. Aan de conferentie nemen Israel en een Palestijnse vertegenwoordiging deel, verder Jordanië, Egypte, Noordafrikaanse landen en de landen van de Gulf Cooperation Council. Syrië en Libanon participeren formeel ook aan deze deelconferentie in het kader van de vredesonderhandelingen over het Midden-Oosten. Vertegenwoordigers van deze beide landen kwamen echter op de eerste milieuconferentie in Tokio niet opdagen.