Crisis Macedoniëna besluit van EG

BELGRADO, 8 JULI. Het parlement van Macedonië heeft gisteren de regering naar huis gestuurd omdat zij er niet in is geslaagd Macedonië internationaal erkend te krijgen.

Van de 125 afgevaardigden in het Macedonische parlement steunden er 91 een motie van wantrouwen tegen het kabinet van premier Nikola Kljusev; eerder, enkele dagen nadat de EG-leiders in Lissabon hadden besloten Macedonië pas te erkennen als het zijn naam zou veranderen, was minister van buitenlandse zaken Denko Maleski al afgetreden. Aan de stemming ging gisteren geen debat vooraf; slechts twee parlementariërs stemden tegen de motie van wantrouwen.

Kljusev was premier van Macedonië sinds maart vorig jaar; hij leidde een kabinet van niet-partijgebonden technocraten, dat Macedonië heeft bestuurd sinds er in december 1990 voor het eerst verkiezingen werden gehouden onder het nieuwe meerpartijenstelsel. Na het aftreden van Kljusev en zijn kabinet heeft president Kiro Gligorov tien dagen de tijd om een opvolger aan te wijzen, die vervolgens binnen tien dagen een nieuw kabinet moet samenstellen. Algemeen wordt verwacht dat Kljusevs opvolger zal streven naar een coalitie van alle vier de partijen die in het parlement zijn vertegenwoordigd.

De regeringscrisis in Macedonië is het directe resultaat van het besluit van de EG-leiders in Lissabon, anderhalve week geleden. Hoewel een speciale EG-commissie na onderzoek ter plaatse vorig jaar had geoordeeld dat Macedonië voldoet aan alle voorwaarden voor internationale erkenning - dezelfde voorwaarden die later aanleiding waren de onafhankelijkheid van Slovenië, Kroatië en Bosnië te erkennen - besloten de EG-leiders in Lissabon alsnog af te zien van erkenning, tenzij Macedonië een andere naam zou aannemen. Daarmee zwichtte de EG voor de bezwaren die Griekenland heeft tegen de naam Macedonië.

Na het besluit van Lissabon besloot het in spoedzitting bijeengeroepen Macedonische parlement, de nieuwe eis van de EG af te wijzen en de naam van de republiek niet te veranderen. Gisteren werd echter in Skopje gezegd dat het gezien de desastreuze gevolgen van het uitblijven van erkenning voor de Macedonische economie mogelijk is dat men alsnog over zal gaan tot het kiezen van een nieuwe naam. (AFP, Reuter)