Crisis in Oekraïne om tempo hervormingen

MOSKOU, 8 JULI. In de Oekraïne is een regeringscrisis uitgebroken. Het kabinet dreigt geheel of gedeeltelijk af te treden maar mag van het parlement in Kiev de daad niet bij het woord voegen. De Opperste Sovjet heeft gisteren geëist dat president Leonid Kravtsjoek zich over de problemen komt verantwoorden. Kravtsjoek heeft daaraan tot nu toe geen gehoor gegeven.

Aanleiding voor het conflict is de aankondiging, afgelopen vrijdag, van premier Vitold Fokin dat de meerderheid van zijn regering zou aftreden als het parlement haar niet zou steunen bij het hervormingsbeleid. Oorzaak is een meningsverschil over het tempo waarin de Oekraïense economie moet worden hervormd en in welke mate de oude "nomenklatoera' van staatsondernemers de wacht moet worden aangezegd.

Premier Fokin heeft tot nu toe een zeer terughoudend hervormingsbeleid gevoerd. Centraal in zijn beleid staat een geleidelijke overgang naar de markteconomie, hetgeen er in de praktijk op neerkomt dat de staatsinvloed op het bedrijfsleven en dus op de economie intact blijft.

Binnen het kabinet heeft deze voorzichtige politiek echter geleid tot toenemende kritiek van minister Volodomir Lanovoj van economische zaken die een radikaler hervormingsbeleid voorstaat. Lanovoj onderschreef vorige week het dreigement van Fokin niet. Nadat het parlement gisteren had geweigerd om het ontslag van Fokin en zijn geestverwanten te aanvaarden besloot Lanovoj zijn gewicht in de schaal te werpen door vervolgens op zijn beurt op te stappen. Volgens Lanovoj voert de regering-Fokin het land naar een “economische catastrofe” omdat ze geen afstand wenst te nemen van de oude elite in het land. Lanovoj staat een "shock-therapie' voor.

    • Hubert Smeets