Britse regering bestelt vierde Trident-kernonderzeeboot

LONDEN, 8 JULI. De Britse regering heeft een vierde Trident kernonderzeebooot besteld als onderdeel van haar belofte een onafhankelijke nucleaire afschrikkingsmacht te handhaven. Minister van defensie Malcolm Rifkind heeft dat gisteren in het parlement meegedeeld.

De nieuwe order stelt duizenden banen in de Britse defensie-industrie veilig. De eerste Trident werd in maart door het Vickers-concern in Noordwest-Engeland afgeleverd; haar twee zusterschepen zijn daar in aanbouw. Voorstellen om het Trident-programma te schrappen nu de Koude Oorlog voorbij is, zijn door de regering afgewezen met het argument dat het land een geloofwaardige nucleaire macht moet houden.

“De belangrijkste bedreiging van onze veiligheid was altijd het vijandige monolithische blok van het Warschaupact, maar de dreiging is nu veelzijdiger en vager”, aldus Rifkind tijdens zijn toespraak, waarin hij een schets gaf van de Britse militaire rol in het tijdperk na de Koude Oorlog. Volgens hem hebben de Falkland-oorlog, de oorlog in de Golf en de Joegoslavische crisis “precies op tijd” de “bestaande onzekerheden aan het licht gebracht”.

Evenals andere landen hecht Groot-Brittannië voortaan een groter belang aan kleine en parate troepenmachten, die snel kunnen worden ingezet in verschillende conflicten.

Groot-Brittannië wil daartoe het aantal soldaten dat op het vasteland van Europa is gelegerd per 1995 halveren tot 23.000. Zo'n 55.000 soldaten moeten deel gaan uitmaken van het zogeheten Rapid Reaction Corps, dat deels in Groot-Brittannië en deels in Europa is gelegerd.

Het Britse defensiebudget zal het komende begrotingsjaar met 530 miljoen pond (bijna 2 miljard gulden) stijgen tot 24,5 miljard pond. De stijging zou vooral het gevolg zijn van de kosten van de Britse inspanningen tijdens het conflict in de Golf. (Reuter, AP)