Bijlmermeer stemt voor sloop flatgebouwen

AMSTERDAM, 8 JULI. Een meerderheid van de Amsterdamse stadsdeelraad Zuidoost heeft vanmorgen vroeg besloten tot afbraak van de flats Gerenstein en Geinwijk in de Bijlmermeer.

Na een urenlange vergadering besloot de deelraad met 27 stemmen voor en zeven tegen tot sloop van de flats. Vandaag spreekt de Amsterdamse gemeenteraad zich definitief uit over het neerhalen van de gebouwen. Het deelraadbestuur is gehavend uit de zitting gekomen. Van het bestuurscollege, bestaande uit PvdA, D66 en Groen links, was de laatste partij tegen sloop. Tegen wethouder B. Groen van Groen Links werd daarom een motie van wantrouwen ingediend en aangenomen.

Ook de Progressieve Migranten Partij (PMP) en de Groenen waren tegen sloop. Die partijen dienden vervolgens een motie van wantrouwen in tegen het hele deelraadsbestuur. De stemmen over deze motie staakten bij zestien stemmen voor en zestien tegen. De deelraad komt pas in september opnieuw bijeen, waarna de moties van wantrouwen worden behandeld.

Het is de eerste keer dat in de Bijlmer flats worden gesloopt. De afbraak van de twee, nog geen 25 jaar oude flats met 800 woningen, is een onderdeel van een totaalpakket aan voorstellen van het Amsterdamse bestuurscollege om de Bijlmer te vernieuwen. Het eerste gebied dat drastisch wordt aangepakt is Ganzenhoef-West waar ruim 4.000 mensen wonen op 50 hectare grond.

Op de vrijkomende ruimte van de te slopen flats worden 1400 nieuwe woningen, voornamelijk laagbouw gerealiseerd. De flats zouden moeten worden gesloopt om de verpaupering tegen te gaan. De partijen die tegen de sloop zijn, vinden dat de leegstand juist de laatste jaren enorm is afgenomen. De PvdA is wel voorstander omdat het past in het beleid van de sociale vernieuwing.