Belg bouwt huisjes in zonnig Florida

NEW YORK/ROTTERDAM, 8 JULI. De Belgische projectontwikkelaar Marcel Muyres is met zijn Limburgse bouwbedrijfjes tot op heden voornamelijk actief geweest met woningbouw in Limburg, Brabant en Zuid-Holland. Net nu de Amerikaanse onroerend-goedmarkt op een dieptepunt is beland waagt Muyres zich met enkele Nederlandse beleggers in de staat Florida voor de ontwikkeling van landprograms.

Stukken grond worden met een huis verkocht aan Amerikanen in noordelijke staten, die ervan dromen om na hun pensioen een huis te hebben in de zon. “Wij hebben al wat ervaring met de ontwikkeling van appartementen in Florida, ervaring die wij nu aanwenden om ook in deze slechte markt succes te hebben”, omschrijft Muyres zijn clubje dat enkele miljoenen dollars privé-kapitaal investeert in projecten die uiteindelijk honderden miljoenen dollars omzet moeten opbrengen.

Naast Marcel Muyres, die in Nederland en België jaarlijks 250 miljoen gulden omzet met zijn bouw- en projectontwikkelingsmaatschappijen, zijn de andere investeerders zijn de Nederlanders Anthony Gram, Cornelis van de Peppel, Cornelis Zwaans en Leonard Nipshagen. Zij werken onder de vlag van Selex Sittard, een nimmer gebruikte en daardoor "lege en schone' bv uit de stal van Muyres die uit de motteballen is gehaald.

Onlangs hebben de Selex-beleggers 39,2 procent gekocht van de aandelen in de kwakkelende projectontwikkelaar Deltona in Miami, Florida, voor 2 miljoen dollar van Empire of Carolina uit Deerfield Beach, Florida. Daarnaast heeft Selex 3 miljoen dollar geleend aan Deltona om de verkoop en marketing van het land goed op poten te zetten. De lening kan worden omgezet in aandelen, als de andere aandeelhouders dat op de jaarvergadering in september goedkeuren. Selex mag maximaal 49,9 procent van de aandelen verwerven.

Deltona heeft in Florida negen zogeheten communities - met een totaal oppervlak van 10 miljoen hectaren - die na bouwrijp te zijn gemaakt in stukken worden verkocht aan renteniers. Geïnteresseerden kunnen een voorfinanciering krijgen in de vorm van een lening, die Deltona dan weer met een korting doorverkoopt aan een bank.

“Wij verwerkelijken de American Dream van Amerikanen in de noordelijke staten, die ervan dromen om na hun pensioen in de zon te zitten in een eigen huis in Florida”, is het verkoopverhaal van Muyres. De Selex-groep beperkt zich daarbij tot de vier nog niet ontwikkelde communities bij Orlando en Jacksonville, die bij elkaar 20.000 kavels omvatten. “Van een kavel moet alleen de grond al 10.000 dollar opbrengen en dan komt er vaak nog een huis op te staan”, schetst Muyers de omvang het project dat dus minstens 200 miljoen dollar omzet moet opbrengen.

Muyres wordt voorzitter (chairman of the board of directors) en de nieuwe topman (Chief Executive Officer) van Deltona, terwijl de vier andere beleggers een zetel krijgen in de achtkoppige directie. De onafhankelijke directieleden Neil E. Bahr en Thomas McNeill blijven zitten en de directie wordt na de jaarvergadering aangevuld als een resterend lid wordt gekozen.

Deltona heeft zwaar te lijden van de huidige reccessie in de onroerend goedsector in Florida en achterstallige belastingen, blijkt uit bekendgemaakte jaarcijfers over 1991. Vorig jaar werd een verlies geleden van 15,8 dollar tegen een winst van 12 miljoen dollar in 1990. Daarnaast heeft Deltona zijn schulden gesaneerd door met goedkeuring van crediteuren contracten te verkopen.

Muyres verwacht dat de aangekochte aandelen de komende jaren flink zullen stijgen in navolging van de verwachte resultaten: “In die zin is het niet zozeer een onroerend goedtransactie als wel een venture capital-onderneming”.

    • Karel Berkhout
    • Lucas Ligtenberg