Beladingsgraad KLM daalde in juni

De beladingsgraad van de KLM heeft in de maand juni 69,7 procent bedragen.

Dat is een daling van 3,1 procentpunt vergeleken met juni 1991. De beladingsgraad over de maanden april tot en met juni daalde van 70,8 procent in 1991 tot 69,4 procent dit jaar. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die de KLM gisteren bekend maakte. Het transport van passagiers kwam in juni dit jaar uit op 255 miljoen tonkilometer, 18 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het totale vervoer ging omhoog met 11 procent van 410 miljoen tonkilometer naar 454 miljoen tonkilometer. De produktie kwam uit op 652 miljoen tonkilometer. Zestien procent meer dan in juni 1991. Over die maand noteerde de luchtvaarmaatschappij een produktie van 564 miljoen tonkilometer.

Over de maanden april, mei en juni groeide het transport van passagiers eveneens met 18 procent. Het aantal tonkilometers steeg van 621,2 miljoen tonkilometer vorig jaar naar 732 tonkilometer dit jaar. Het totale vervoer nam met 12 procent toe van 1.194 miljoen tonkilometer naar 1.338 miljoen tonkilometer. De produktie groeide met 14 procent van 1.685 miljoen tonkilometer naar 1.928 miljoen tonkilometer.