Aantal uitkeringen WAO en AAW stabiel

DEN HAAG, 8 JULI. Het aantal arbeidsongeschikten is in april nog maar nauwelijks gestegen en omgerekend in "volledig arbeidsongeschikten' was zelfs sprake van een geringe daling. Dit blijkt uit cijfers die de Sociale Verzekeringsraad vanmorgen heeft vrijgegeven.

Eind april kregen 907.500 mensen een WAO/AAW-uitkering, 500 meer dan eind maart. Terwijl het aantal volledig arbeidsongeschikten met 500 daalde tot 713.500, ging het aantal dat gedeeltelijk arbeidsongeschikt is omhoog met 1.100 tot 194.100. Omgerekend in "volledig arbeidsongeschikten' was daarom sprake van een daling van 794.000 naar 793.900.

In 1989 steeg het aantal arbeidsongeschikten nog met 33.000, en in 1990 zelfs met 37.000. In 1991 was al sprake van een vermindering van de stijging: een groei van 22.000. Terwijl het aantal nieuwe WAO'ers vorig jaar stabiel bleef (116.000), steeg het aantal beëindigde uitkeringen aanzienlijk, van 79.000 naar 94.000. Tussen april 1991 en april 1992 bedroeg de stijging van het totale aantal arbeidsongeschikten nog slechts 14.000. Omgerekend in "volledig arbeidsongeschikten' bedroeg de groei niet meer dan 4.000.

Het kabinet wil dat het aantal mensen met een WAO/AAW-uitkering terugkomt op het niveau van 1989, toen Nederland 845.000 arbeidsongeschikten telde. Dat vergt dus een daling met ruim 60.000. Een jaar geleden besloot het kabinet flink te snijden in de WAO-uitkeringen voor nieuwe en jongere arbeidsongeschikten, maar het desbetreffende wetsvoorstel ligt nog bij de Raad van State en kan pas dit najaar door het parlement worden behandeld. Als de komende maanden het aantal WAO/AAW-ers werkelijk zou dalen, komt van uitstel mogelijk zelfs afstel.