Z-Korea wil "mensenruil' met N-Korea

SEOUL, 7 JULI. Zuid-Korea heeft vandaag aan Noord-Korea aangeboden gevangen of ex-gevangen communisten uit te wisselen voor burgers die in het noorden tegen hun wil wonen. In Pyongyang is niet op het aanbod gereageerd, maar het streng communistische bewind heeft altijd ontkend ontevreden burgers te hebben.

De Zuidkoreaanse premier Chung Won Shik schreef in een brief aan zijn Noordkoreaanse ambtgenoot Yon Hyong Muk: “We moeten niet vergeten hoeveel mensen aan de andere kant van de grens terecht zijn gekomen tegen hun wil.” Door de Koreaanse tweedeling, begin jaren vijftig, werden naar schatting 10 miljoen families uiteengeslagen. Elk contact is sindsdien onmogelijk, ook brieven uit Zuid-Korea worden in Noord-Korea niet bezorgd. Zuid-Korea meent dat veel Noordkoreanen die familie in het zuiden hebben de grens over zouden willen trekken.

Verder zegt Zuid-Korea dat de afgelopen decennia ten minste 200 van zijn burgers, vooral vissers, door Noordkoreanen zijn ontvoerd en in het noorden worfden vastgehouden.

Tot nu toe is het nog maar een keer gekomen tot een uitwisseling van familieleden, in 1985, toen 50 mensen uit beide landen voor korte tijd de grens over mochten op familiebezoek. Voor volgende maand staat een nieuwe uitwisseling op het programma, maar Zuid-Korea vindt het overeengekomen aantal van 100 burgers veel te laag. Premier Chung noemde de verscheurde families vandaag “een nationale tragedie” en hij hoopt met het voorstel voor een ruil van burgers tegen spionnen een doorbraak te bereiken. Een van de meest prominente communisten die Zuid-Korea naar Noord-Korea zou willen laten gaan is de journalist Li In Mo, die tot zijn vrijlating in 1988 34 jaar vastzat; zijn vrouw en dochter wonen in Noord-Korea. (AP, Reuter)