Winst Geveke na 6 maanden nihil

Op grond van de nu beschikbare, nog voorlopige gegevens verwacht Geveke (technische groothandel) dat de winst over de eerste helft van dit jaar rond de nullijn zal uitkomen (eerste halfjaar 1991: 7,7 miljoen gulden).

De eerder uitgesproken verwachting van een evenaring van de winst van 1991 (13,4 miljoen gulden) zal hierdoor niet worden waargemaakt. Geveke zal in het halfjaarbericht, dat op 30 juli vóór beurs zal worden gepubliceerd, nader ingaan op de verwachtingen voor de winst in het lopende boekjaar.

De resultaten van Geveke zijn in de eerste zes maanden sterk achtergebleven bij de verwachtingen. De markt voor grondverzetmachines heeft zich teleurstellend ontwikkeld, vooral in Zweden maar ook in Nederland en Noorwegen. De belangrijkste oorzaak is de geringe investeringsbereidheid onder invloed van de neergaande conjunctuur. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de omvang van de organisaties aan te passen aan het kleinere marktvolume. Een andere factor die een rol speelde, was een minder gunstige gang van zaken bij GTE in Duitsland.

Op de Amsterdamse beurs zakte de koers van Geveke vanmorgen acht gulden tot 26 gulden.