Surinaamse politie vaak te repressief

PARAMARIBO, 7 JULI. De toestand van de Surinaamse politie en justitie is zorgwekkend.

De politie treedt te vaak repressief op en binnen het korps bestaat grote verdeeldheid over het functioneren van de leiding. De situatie bij de rechtspleging is chaotisch. Dat constateert de Nederlandse "sectormissie' die het Surinaamse ministerie van justitie en politie heeft doorgelicht als uitvloeisel van de recente afspraken tussen beide landen over een intensievere samenwerking. Het rapport is onlangs vrijgegeven door minister Girjasing (justitie en politie). De commissie vindt het korps ook topzwaar, met 116 officieren en 215 onderofficieren op een totaal van 1.552 functionarissen. Daar staat tegenover dat de bereidheid onder de politiemedewerkers om zich in te spannen voor de integriteit van het korps groot is en hun motivatie, gezien de slechte arbeidsomstandigheden, opmerkelijk hoog.