Rutgers Stichting sterk ingekrompen

DEN HAAG, 7 JULI. De Rutgers Stichting moet de medische hulpverlening aan mensen met seksuele problemen geleidelijk verminderen en zich toeleggen op voorlichting en preventie.

Het aantal Rutgers-huizen wordt teruggebracht van 26 naar 7. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft deze voorwaarden gesteld voor voortzetting van de subsidie (6,4 miljoen per jaar) aan de Rutgers Stichting. Simons eist van de stichting dat zij de exploitatie dit jaar weer sluitend maakt. De staatssecretaris zegt in antwoord op kamervragen dat de hulpverlening en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen bij met name tieners niet in gevaar komt door de reorganisatie bij de Rutgers-huizen. De stichting draagt de hulpverlening over aan de RIAGG's en de huisartsen. De Rutgers-huizen hebben de afgelopen zes jaar te maken gehad met een sterke daling van de vraag naar hulp.