Recherchewerk politie slecht georganiseerd

DEN HAAG, 7 JULI. Het recherchewerk bij de politie is inefficiënt georganiseerd. In de huidige praktijk beslissen te veel individuele agenten over onderzoek na een aangifte. Dat gebeurt ook als er geen aanwijzing voor behoefte aan onderzoek bestaat.

Dat blijkt uit het Eindrapport Bedrijfskundig Onderzoek Recherche (BOR) dat gistermiddag door de Arnhemse hoofdofficier van justitie mr. S.J. van Gend aan de ministers Hirsch Ballin (justitie) en Dales (binnenlandse zaken) is aangeboden. Het rapport doet verslag van veranderingen van recherche-werkwijze in de gemeente-politiekorpsen van Rotterdam, Utrecht en het rijkspolitiekorps van het district Apeldoorn tussen maart 1990 en april dit jaar.

Uit de experimenten blijkt dat door een bedrijfsmatiger benadering van het recherchewerk meer tijd en geld kan worden besteed aan zaken waar de leiding prioriteiten aan geeft. Ook kan daardoor een betere samenwerking tussen betrokken diensten zoals technische recherche en inlichtingendiensten worden bereikt.

Volgens de onderzoekers is het bedrijfsmatig werken door de politie noodzakelijk omdat de criminaliteit steeds complexer wordt en criminelen bedrijfsmatiger opereren. Grote veranderingen in het recherchewerk zijn volgens de onderzoekers echter niet te bereiken. Het verwezenlijken van kleine wijzigingen kost al zeer veel tijd en energie.

Die kleine wijzigingen moeten volgens de aanbevelingen in het rapport bestaan uit onder meer de invoering van de zogenoemde “case-screening”; het beter selecteren van aangiften die nader onderzoek vragen, door een beperkt aantal specifiek leidinggevende medewerkers. In Utrecht werd een Bureau Werkvoorbereiding Recherche opgezet nadat bleek dat in de praktijk wel 30 medewerkers zich bogen over de 60 aangiften die gemiddeld per maand bij de recherche-afdeling werden gedaan.

Daarnaast werden goede resultaten geboekt met geautomatiseerde controle op de voortgang van de onderzoeken. Voorheen gebeurde dat dikwijls met behulp van aantekeningen in schriftjes. Het aantal formulieren dat bij de politie in gebruik is moet volgens de onderzoekers ook drastisch worden verminderd. In het korps Rotterdam bleken 600 formulieren in omloop te zijn.

Bij de technische recherche bleek in het verleden veel tijd en energie te zitten in nodeloos werk. Vaak kwamen rechercheurs alleen maar toe aan het opnemen van sporen, maar deden daar vervolgens niets mee.