Plan voor managers in Suriname

GRONINGEN, 7 JULI. Met de oprichting van een faculteit bedrijfskunde hoopt Suriname een ernstig tekort aan managers op te vangen. “Goed opgeleide managers zijn er nauwelijks”, zei de Surinaamse minister van onderwijs G. Pigot gisteren in Groningen.

De minister, die een week op bezoek is in Nederland, nam een voorstel in ontvangst voor het opzetten van een faculteit bedrijfskunde aan de Anton de Kom-universiteit in Paramaribo, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens het Groningse voorstel bestaat in Suriname vooral behoefte aan managers voor het midden- en kleinbedrijf, overheidsmanagement en management van technologie en innovatie. “Juist aan dit type managers is een chronisch tekort in ontwikkelingslanden. Deze specialisten zijn van belang in het genereren van economische groei en economische ontwikkeling”, aldus voorzitter dr. F.E.R. Derveld van de commissie die het voorstel opstelde.

De tekorten zijn vooral veroorzaakt door de grote uitstroom naar Nederland in de periode 1975-1985 van het Surinaamse midden-en hogere kader. Bij de bedrijfskunde-opleiding, die volgend jaar zou moeten beginnen, kunnen studenten van hogere technische opleidingen en andere faculteiten terecht. De doctoraal-opleiding zal aansluiten bij gelijksoortige studierichtingen in het buitenland.

Naast een reguliere opleiding moet de faculteit ook certificaat-opleidingen verzorgen voor ambtenaren in hogere en middelbare kaderfuncties en mensen met soortgelijke posities in het bedrijfsleven.

Aansluiting is gezocht bij de Rijksuniversiteit Groningen, omdat de faculteit bedrijfskunde daar ervaring heeft met het opzetten van een soortgelijke faculteit op de Nederlandse Antillen. De RUG heeft steun toegezegd bij het opzetten van het instituut, de inrichting van het onderwijs en het opzetten van een faculteitsbibliotheek. Drie hoogleraren en zes universitaire docenten worden uitgezonden.

De kosten voor het project bedragen 1,3 miljoen per jaar, waarvoor een aanvraag zal worden ingediend voor een bijdrage uit de verdragsmiddelen die Suriname nog tegoed heeft. In totaal is 300 miljoen beschikbaar voor onderwijs.