Philips wil collectief pensioen afschaffen

ROTTERDAM, 7 JULI. Philips wil een nieuw pensioenstelsel invoeren waardoor werknemers tot op zekere hoogte zelf de hoogte van hun pensioen kunnen bepalen. Het concern heeft de ondernemingsraad hierover vorige week ingelicht. Philips heeft dit bevestigd.

Philips wil in de bestaande collectieve pensioenregeling keuze-elementen introduceren. Het elektronicaconcern is de grootste werkgever in Nederland (40.000 werknemers) met concrete plannen op dit vlak. Het bedrijf loopt daarmee niet voorop. Ondernemingen als Centraal Beheer, Dow Chemical, Esso en Rabo kennen al een dergelijk systeem of zijn er mee bezig; Akzo heeft het in studie.

Het huidige Philips-stelsel bevat bovenop de wettelijke basisvoorzieningen voor ouderdom (AOW), nabestaanden (AWW) en arbeidsongeschiktheid (AAW) aanvullende regelingen. Elke werknemer betaalt daarvoor premie en kan er dus ook aanspraak op maken. In het nieuwe stelsel wil Philips onderscheid maken tussen een verplicht en een facultatief deel. De verplichting zou moeten gelden voor het ouderdomspensioen tot een bepaalde inkomensgrens. Voor de andere elementen (het ouderdomspensioen boven deze grens, het nabestaandenpensioen en het invaliditeitspensioen) zouden de werknemers kunnen kiezen. Wie er geen prijs op stelt of met minder genoegen wil nemen, betaalt dan geen of minder premie.

Volgens adjunct-directeur arbeidsverhoudingen van Philips, mr. A. de Haas, sluit een dergelijk model aan op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en flexibilisering. “Man en vrouw die allebei werken, stellen die ervoor kiezen kinderloos te blijven, mensen die zelf verzekeringen afsluiten, die hoeven vaak niet alles, hebben het op een andere manier vaak al en zien liever dat hun premie wordt verlaagd”, verklaarde De Haas onlangs in het personeelsblad Philips Koerier. Het keuzestelsel zou het volgens hem niet alleen mogelijk moeten maken de hoogte van de uitkeringen af te stemmen op de wensen van de individuele werknemer, maar ook het tijdstip waarop de uitkeringen ingaan.

Philips wil het nieuwe stelsel volgend jaar in overleg met de vakbonden nader uitwerken. De Vereniging Hoger Personeel Philips is “aangenaam verrast” door het plan. “We dringen al enkele jaren aan op pensioen à la carte.” De Industriebond FNV reageert gereserveerd. “Wij zijn niet tegen een zekere mate van flexibilisering van pensioenregelingen, maar we hebben sterk de indruk dat Philips aan het nieuwe stelsel geld over wil houden”, aldus J. Cuperus van de FNV-bond.