Ombudsman erkent klacht van kinderen

JACOBSWOUDE, 7 JULI. De Nationale Ombudsman heeft minister Kok (financiën) op de vingers getikt naar aanleiding van een klacht van vierentwintig kinderen uit de buurt van het Braassemermeer. Het is volgens ombudsman mr. M. Oosting niet behoorlijk dat de dienst domeinen van Koks departement stortingen toelaat van verontreinigde bagger in het Braassemermeer zonder dat daarvoor een vergunning op grond van de Afvalstoffenwet is afgegeven.

De kinderen hadden de ombudsman hierover aangeschreven. Het is volgens de ombudsman de eerste keer dat kinderen een klacht indienen. “Ik ben hartstikke blij dat het gelukt is,” zegt Marijn Kögeler (12 jaar) uit Jacobswoude. “Mijn klas heeft meegedaan en ook andere kinderen uit de buurt. We zeilen altijd op het meer en we zwemmen erin. We wilden iets tegen dat gif doen.” Marijns buurvrouw, B. van Puffelen die wethouder is geweest in Leimuiden, bracht de kinderen op het idee naar de ombudsman te schrijven. “Kinderen uit Woubrugge zijn geschminkt naar een gemeenteraadsvergadering gegaan om tegen de baggerstort te protesteren,” aldus Van Puffelen. “Toen wilden Marijn en de anderen ook iets doen. Ze krijgen niet voor niks op school het ene milieuproject na het andere.”

De ombudsman heeft minister Kok aanbevolen de stort van baggerspecie in het Braassemermeer te verbieden als Zuid-Holland daarvoor in oktober (aan het begin van het baggerseizoen) nog geen Afvalstoffenwetvergunning heeft afgegeven.

Het Braassemermeer is eigendom van de Staat en wordt beheerd door Domeinen. Volgens de ombudsman heeft het te lang geduurd tot de juiste vergunning voor het storten van het vervuilde slib is aangevraagd. Op 14 november 1990 besliste de Raad van State dat voor het storten van verontreinigde bagger een vergunning vereist is. Pas op 8 mei 1992 is zo'n vergunning voor het Braassemermeer aangevraagd. In de tussenliggende periode is gestort zonder vergunning. Domeinen acht zich niet verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning, omdat de provincie Zuid-Holland en de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland de verontreinigde bagger storten. Inmiddels is een exploitatiemaatschappij (Baggerdepot Zuid-Holland BV) in oprichting die de vergunning moet gaan aanvragen.

“Eigenlijk willen we gewoon dat er geen vuil meer in het meer wordt gestort,” zegt Marijn. “Vanmiddag ga ik er weer zwemmen.”