Mr. J.W. van den Berge (44) is benoemd tot ...

Mr. J.W. van den Berge (44) is benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Van den Berge is sinds 1986 raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam. Daarvoor was hij van 1982 tot 1986 rechter bij de rechtbank in Rotterdam. Vanaf 1989 is hij tevens plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.